Banken ontzien woningeigenaar zonder NHG niet

29 juni 2009

HOUTEN – Banken zijn niet voornemens woningeigenaren zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te ontzien als zij door de crisis in financiële problemen raken, aldus de Telegraaf.

Woningeigenaren met NHG die door de crisis in problemen zijn geraakt kunnen vanaf 1 juli namelijk gebruik maken van de zogenaamde woonlastenfaciliteit. Dit betekent dat zij bij bijvoorbeeld werkloosheid tijdelijk minder hypotheek hoeven te betalen om een executoriale verkoop te voorkomen.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die verantwoordelijk is voor deze faciliteit had er op aangedrongen ook worstelende woningeigenaren zónder NHG tijdelijk te ontzien met hun woonlasten. De banken geven echter aan hier weinig voor te voelen.

Bron: zibb.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Waardepeildatum

De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak vaststelt voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De WOZ-waarde wordt ieder jaar vastgesteld. De waarde …