Bank hoeft berekening boeterente niet te delen

4 september 2017


Bij het openbreken van een hypotheek, is de bank niet verplicht om de precieze berekening van de boeterente te delen. Het is voldoende voor de klant om te weten dat de berekening controleerbaar is, zo oordeelt het Kifid in een recente zaak.


Specificatie niet nodig

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) boog zich recent over een zaak waarin de woningeigenaar een specificatie eiste van de berekening van de boeterente door de Rabobank. De bank voldoet aan de zogenoemde Autoriteit Financiële Markten (AFM), ze maakt namelijk de boeteberekening controleerbaar. Een specificatie is dus niet nodig volgens het klachteninstituut.

Te hoge boeterente?

De klant meende dat het bedrag dat ze berekend had aan mis te lopen rente-inkomsten te hoog was. De situatie was als volgt: in 2007 sloot de klant een hypotheek af van €390.000, waarbij een rentetarief van 5,3% over 20 jaar gold. Hij wilde het contract in juni 2016 opbreken. Hierop berekende de Rabobank een boeterente van €71.000. Dit was nog maar een berekening, nog geen definitief bedrag. In juli kwam dat definitieve bedrag er wel: €80.000.

Op portefeuilleniveau

De klant stapte daarop naar het Kifid, hij meende dat er ten minste €35.000 van dit bedrag af moest, want de bank zou meer in rekening brengen dan de daadwerkelijke schade, wat volgens vernieuwde Europese regels sinds juli 2016 niet meer mag. Waar de klant geen rekening mee had gehouden, is dat het financiële nadeel berekend mag worden op portefeuilleniveau, niet per specifiek geval. De boeterente is dus gebaseerd op de portefeuille.

De bank kán zelfs geen gedetailleerde specificatie van de berekening aan de klant geven, en dit hoeft van Kifid dus ook niet.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Beding ter voorkoming van het wegneemrecht

Door het beding ter voorkoming van het wegneemrecht heeft de hypotheekgever niet het recht om verbeteringen die na de datum van de hypotheekakte zijn aangebracht weg te nemen. Dit beding …