‘Als de woningmarkt crasht, komt de economie tot stilstand’

18 december 2019

Moody’s, een erkende kredietbeoordelaar, deed onderzoek naar de Nederlandse economie en hoe die zich verhoudt tot de woningmarkt. De uitkomsten zijn wat zorgelijk, maar aan de andere kant juist hoopvol.  

Crashes

Meerdere scenario’s zijn door Moody’s onderzocht, waarin de Nederlandse woningmarkt een matige, tot zeer heftige crash doormaakt. Wat zou dit betekenen voor de economie, die op dit moment alleen maar groei laat zien? Met de vorige, hevige crash uit 2008 in het achterhoofd, waar de economie (en daarmee vele huiseigenaren) jaren van moest herstellen, is dit een relevante vraag.

Radicale stagnering

In het ergste geval, als de woningmarkt compleet crasht, stagneert de economische groei radicaal. Onderzoekers van Moody’s verwachten dat een dergelijke schok op de huizenmarkt een negatief effect van 1,9% op de economische groei betekent. De huidige groei, die volgens de laatste cijfers van het CBS op 1,9% (op jaarbasis) ligt, wordt hiermee compleet tenietgedaan.

Met Duitsland vergeleken

Diverse andere mogelijkheden en scenario’s onderzocht de kredietbeoordelaar, wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als de huizenprijzen halveren? Of: wat betekent het voor de economie als de huizenprijzen de komende jaren geleidelijk dalen? In het minst kwalijke scenario gaat de economische groei er 1% op achteruit. Zorgelijk is wel dat in Duitsland bijvoorbeeld een zelfde scenario minder economische achteruitgang tot gevolg heeft, ‘maar’ 0,7%.

Aan overheidsknoppen draaien

Gelukkig voorspelt voorlopig niemand een schok op de woningmarkt, economen van de Rabobank zien juist het tegenovergestelde gebeuren: de huizenprijzen gaan met nog eens 4,5% stijgen, zo verwachten ze voor komend jaar. Maar mocht het wel tot een flinke crash komen, verwacht ook Moody’s dat de Nederlandse economie de schok kan opvangen. De overheid kan, zo zeggen ze, ‘aan meerdere knoppen draaien’, en de begroting staat er bovendien goed voor.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract wordt zo genoemd omdat voor de overgang van eigendom levering nodig is door het opmaken van een transportakte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers. Het koopcontract …