Airbnb stuwt Amsterdamse huizenprijzen omhoog

29 april 2016

Steeds meer Amsterdamse woningbezitters verhuren hun woning via Airbnb. Zij kunnen hiermee al snel zo’n 350 euro per maand netto verdienen. Een huis in de hoofdstad wordt zo meer waard: wie uitgaat van structurele Airbnb-inkomsten kan hiermee een extra hypotheek van bijna honderdduizend euro betalen.

Toeristische buurten

Inmiddels zijn ruim elfduizend Amsterdamse huishoudens actief op Airbnb. Vooral in de toeristische buurten is het aanbod hoog: inmiddels biedt één op de zes woningbezitters in populaire Amsterdamse buurten overnachtingen aan via Airbnb.

Kopen versus huren

Het bezit van een koopwoning in centrale Amsterdamse buurten kan dus eenvoudig extra inkomsten opleveren. Dat maakt de aankoop van een Amsterdamse woning extra aantrekkelijk ten opzichte van huren. Dit vergroot de koopvraag en daarmee de prijzen.

Méér dan een gewild woonobject

Niet alleen de vragers weten dat woningen in Amsterdam méér zijn dan een gewild woonobject. Ook aanbieders in toeristische buurten zijn ervan op de hoogte dat hun huis ook een inkomstenbron is. Zij passen hun vraagprijzen hierop aan. Zo heeft Airbnb binnen de ring van Amsterdam een tweeledig opdrijvend effect op de huizenprijzen.

Auteur: Janet de Vos

Over hypotheken

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

In de gedragscode hypothecaire financieringen zijn regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekken en zijn toegetreden tot de overeenkomst Zelfregulering Hypothecaire Financieringen; vrijwel alle hypothecaire geldgevers zijn …