Aftrek hypotheekrente stapsgewijs afschaffen

17 oktober 2007

Vandaag adviseert de VROM om de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait geleidelijk af te schaffen in de komende jaren. Hiermee probeert de raad om weer beweging in de woningmarkt te krijgen.

Volgens de raad functioneert de woningmarkt niet. De productie van nieuwbouwwoningen stagneert, er zijn te weinig woningen en voor de komende 25 jaar zijn nog eens meer dan 1 miljoen woningen nodig. In het advies staan meer maatregelen. Zo zou het eigenwoningforfait moeten worden afgeschaft en de huurmarkt vrijer moeten worden.

De raad doorbreekt met het voorstel de stilte rond het thema hypotheekrenteaftrek. Of er wel of niet over mag worden gesproken in politiek Den Haag doet er voor Meijdam niet toe. 'Dat is vervelend voor de minister, want het zet haar voor een dilemma. Maar de trein gaat gewoon door.'

De raad adviseert voor de ingrepen tien à twintig jaar uit te trekken, zodat de koopmarkt deze maatregelen zonder al te grote schokken kan verteren. Onderzoek van onder meer het Centraal Planbureau wijst uit dat in bijna alle bestudeerde varianten wel sprake is van verminderde prijsstijging, maar niet van gigantische prijsdalingen.

Afgelopen week noemde voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad het bizar dat het kabinet een 'denkverbod' heeft afgekondigd over de woningmarkt. Meijdam hoopt het debat over de woningmarkt met zijn advies vaart te geven om een volgend kabinet een basis te bieden voor een nieuw woonbeleid

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

In de gedragscode hypothecaire financieringen zijn regels vastgelegd die gelden voor instellingen die hypothecaire leningen verstrekken en zijn toegetreden tot de overeenkomst Zelfregulering Hypothecaire Financieringen; vrijwel alle hypothecaire geldgevers zijn …