AFM waarschuwt voor misbruik digitale gegevens

30 oktober 2018

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet jaarlijks onderzoek naar trends en risico’s op de financiële markten. In een recent verschenen rapportage richt de AFM zich vooral op de voortgaande digitalisering bij banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Wat zijn de mogelijke gevaren hiervan voor de klant en voor het bedrijf zelf?

Verkeerde handen

Uiteindelijk zijn alle gevaren terug te voeren op het volgende: gevoelige informatie komt door de voortgaande digitalisering in ‘verkeerde’ handen terecht, wat de klant zowel als het bedrijf negatief kan treffen. Financiële dienstverleners werken namelijk steeds vaker samen met andere partijen om te kunnen vernieuwen op digitaal vlak – daarin schuilt een zeker gevaar.

Bedrijfsgevoelige info

Zo werken ze samen met onder andere cloudservers en leveranciers van ICT-systemen. Hierdoor wordt het risico groter dat bedrijfsgevoelige informatie misbruikt wordt, immers steeds meer partijen hebben hier inzicht in. Een voorbeeld van dergelijk misbruik is het handelen met voorkennis over beursgenoteerde bedrijven. De AFM wil strenger gaan toezien en ingrijpen op dit soort misdrijven.

Gepersonaliseerd aanbod

Naast het hiervoor beschreven nadeel voor bedrijven, kan de verregaande digitalisering voor bepaalde klantgroepen ook z’n nadelen hebben. Financiële dienstverleners maken namelijk steeds meer en vaker gebruik van data van klanten. Hierdoor kunnen ze een mooi, gepersonaliseerd aanbod doen aan de klant, maar dit kan er aan de andere kant toe leiden dat bepaalde groepen worden buitengesloten.

Preciezer onderscheiden

Neem bijvoorbeeld een verzekeraar. Die kan, door de grote verzameling persoonsgegevens die hij heeft de risico’s per klantgroep steeds preciezer onderscheiden. Hierdoor kan het maar zo dat de ene categorie een heel lage premie hoeft te betalen, terwijl voor een andere groep verzekeren torenhoge kosten met zich meebrengt.

De AFM wil met deze waarschuwing de financiële markt(en) kritisch en bewust maken: digitalisering is fantastisch, maar tegen welke prijs?

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Maatschappelijk gebonden eigendom

Maatschappelijk gebonden eigendom is een vorm van eigen woningbezit in de sociale sector, waarbij de woningcorporatie verantwoordelijk is voor groot onderhoud en de bewoner eigenaar is. Deze is echter gebonden …