AFM: klanten betalen niet de rente die hoort bij hun risicoprofiel

27 november 2018

Jaarlijks wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekeken hoe verzekeraars en banken omgaan met hun klanten, de resultaten hiervan worden gepresenteerd in het Klantbelang Dashboard. Dit jaar concluderen ze dat klanten vaak ongemerkt een te hoge rente betalen voor hun hypotheek.

Niet automatisch aangepast

Hoe komt het dat de rente voor veel huiseigenaren eigenlijk hoger ligt dan zou moeten? Het heeft alles te maken met de risico-opslag die klanten betalen over hun hypotheek. Deze opslag moet worden aangepast als de klanten in een lager risicoprofiel komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je (vervroegd) een groot deel van de lening aflost, of omdat je huis erg in waarde is toegenomen. Toch past lang niet elke geldverstrekker de rente automatisch aan op het risicoprofiel, omdat dit niet wettelijk is verplicht.

Pro-actiever informeren

De AFM is niet tevreden over de resultaten van hun onderzoek. Er wordt te weinig in het belang van de klant gehandeld. Daarom vraagt de Autoriteit Financiële Markten de hypotheekverstrekkers met klem om transparanter naar hun klanten te communiceren hoe ze zelf de risico-opslag bepalen en hanteren. Ook moeten banken en verzekeraars hun klanten pro-actiever informeren over manieren om hun opslag te verlagen.

Wat is de risico-opslag ook alweer?

Even in het kort: je hypotheekrente bestaat uit twee onderdelen: de basisrente en de risico-opslag. Als je meer dan 50% van de woningwaarde leent, rekent de hypotheekverstrekker een bepaald percentage aan risico-opslag. Dit kan oplopen tot wel 0,5%. De hoeveelheid opslag is afhankelijk van de risicoklasse waar je in valt. Heb je een hypotheek met NHG? Dan wordt er in de meeste gevallen geen risico-opslag over je lening berekend.

Verschillende klassen

Hypotheekverstrekkers hanteren ieder eigen risicoklassen, zo heeft de Rabobank drie verschillende klassen en de ING maar liefst elf. (Pas) als er een einde komt aan je rentevaste periode checkt de bank of je inmiddels in een andere risicoklasse valt, omdat je bijvoorbeeld veel hebt afgelost of omdat je WOZ-waarde is gestegen. Een lagere risicoklasse kan dan zomaar duizenden euro’s aan rentekosten schelen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Aftrekpost

Een aftrekpost is een bedrag dat je in mindering mag brengen op je belastbaar inkomen voor je belastingaangifte . Een voorbeeld hiervan is de betaalde hypotheekrente. De afsluitkosten die je maakt voor …