Aflossingsvrije hypotheek brengt 50-plussers in problemen

19 september 2017

Niet de overwaarde van een huis, maar vooral het huidige inkomen bepaalt de hoogte van de hypotheek. Dit gegeven brengt een groot deel van de 50-plussers die hun hypotheek willen oversluiten in een lastig parket.

Focus op inkomen

Veel ouderen die ooit een aflossingsvrije hypotheek afsloten, rekenen zich onterecht rijk. De waarde van hun huis is flink gestegen, wat deze groep doet geloven dat verlenging van hun hypotheek geen enkel probleem zal zijn. Maar de focus ligt bij het oversluiten van een hypotheek vooral op het inkomen, niet op de overwaarde van het huis.

Geen probleem toch, oversluiten?

50-plussers met een aflossingsvrije hypotheek die tegen hun pensioen aanlopen of net met pensioen zijn, blijken een grote risicogroep. Is hun inkomen hoog genoeg als de hypotheek verlengd moet worden? In veel gevallen niet. Namens de ING is een onderzoek gedaan onder voornoemde groep, en 45% denkt dat verlenging absoluut geen probleem is.

Weinig betrokkenheid

Al eerder waarschuwde de Nederlandsche Bank voor de risico’s van aflossingsvrije hypotheken. Dit had niet helemaal het gewenste effect, oudere huizenbezitters zijn nauwelijks betrokken bij hun hypotheekschuld. Om een paar cijfers te noemen: 25% weer niet hoe lang zijn lening nog loopt en 40% heeft geen idee hoe lang de rente nog financieel aftrekbaar is.

Mogelijk 200.000 mensen in de problemen

Hoe groot het probleem precies is, weet niemand precies. De DNB schatte eerder dat mogelijk 200.000 50-plussers in de problemen komen als zij hun hypotheek moeten oversluiten. Eerder berekende de bank dat ongeveer 6% van de huiseigenaren boven de vijftig een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek heeft.

Eerder aflossen

De AFM gaat zich buigen over het probleem en zint op manieren om de oudere consument aan te zetten tot het aflossen van hun schuld. Al eerder ondernamen diverse banken initiatieven, maar die haalden weinig tot niets uit.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Juridisch eigendom

Juridisch eigendom wordt verkregen door levering. Deze levering geschiedt bij notariële akte en deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers.