Aflossingsvrije hypotheek: 16 procent maakt zich zorgen

26 juli 2016

In Nederland hebben ruim 2 miljoen huiseigenaren een volledige of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. Hiervan maakt 16 procent zich zorgen over de aflossing van de hypotheekschuld op de einddatum. De helft heeft hierover contact gehad met een adviseur. De andere helft stelt een dergelijk gesprek uit of verwacht er weinig van, of hikt aan tegen de hogere maandlasten van een andere hypotheekvorm.

Tussentijds aflossen

Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 1.100 leden met een aflossingsvrije hypotheek. Op de vraag aan huiseigenaren hoe zij denken hun aflossingsvrije hypotheek uiteindelijk te gaan aflossen, antwoordt ongeveer een derde zelf tussentijds af te lossen, ruim een kwart wil daarvoor de verkoopopbrengst van het huis gebruiken en een zesde zegt niet te gaan aflossen. Slechts 4 procent wil zijn aflossingsvrije hypotheek omzetten in een andere hypotheekvorm.

Dalende maandlasten

‘Omzetten hoeft ook niet, want je kunt ook vrijwillig en boetevrij aflossen’, zegt hypotheekspecialist Michel Ligtlee van VEH. ‘Het huidige lage renteniveau zorgt voor fors lagere maandlasten na het oversluiten van een hypotheek, na rentemiddeling of na het aflopen van de rentevaste periode. Als deze besparing gebruikt wordt om de aflossingsvrije hypotheek mee te verlagen, kan het snel gaan. Bij een hypotheek van 200.000 euro en een rentedaling van 5 procent naar 2 procent dalen de maandelijkse netto lasten met bijna 300 euro (bij 42 procent inkomstenbelasting). Door dit geld gedurende tien jaar voor aflossing te gebruiken, daalt de hypotheekschuld met 37.000 euro tot 163.000 euro.’

Schuld neemt niet af

Vooral in de periode 2000-2010 zijn veel huizen gefinancierd met een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. De huiseigenaar betaalt alleen hypotheekrente en lost niet af. De zorgen bij banken en toezichthouders daarover nemen toe. De lage maandlast was voor 52 procent de belangrijkste reden om hier voor te kiezen. Vanaf augustus 2011 is deze hypotheekvorm gemaximeerd tot 50 procent van de woningwaarde.

Niet kunnen aflossen

Uit het VEH-onderzoek blijkt dat een derde vermoedt de lening op de einddatum van de hypotheek niet te kunnen aflossen. Deze groep huiseigenaren loopt een risico als de hogere maandlasten, door de dan vervallen renteaftrek en een hoger rentetarief, niet passen bij een lager (pensioen)inkomen.

Hulp

Huiseigenaren met een grotendeels aflossingsvrije hypotheek zouden samen met hun bank of hypotheekadviseur moeten nagaan op welke manier toekomstige aflossingsproblemen voorkomen kunnen worden, adviseert VEH. De vereniging roept geldverstrekkers en adviseurs op om klanten hier voortvarend bij te helpen, bijvoorbeeld door hen te infomeren over de mogelijkheden van aflossen als de maandlasten na een renteherziening sterk dalen, of door het aanbieden van rentemiddeling.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Bloot eigendom

De bloot eigenaar heeft over het algemeen niet de directe beschikking over zijn zaak, doordat een ander hier een genotsrecht op heeft. De zaak zelf wordt het bloot eigendom genoemd. …