Aflossen hypotheek met pensioen niet mogelijk

21 oktober 2015

HOUTEN – Voorlopig zal het niet mogelijk zijn om het pensioen in te zetten voor aflossing van de hypotheek. Dit, omdat hierbij sprake zou zijn van “aanzienlijke juridische risico’s”, die binnen de huidige wetgeving niet te voorkomen zijn.  Staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, maakte dit woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Een jaar geleden was Klijnsma nog wel positief over het idee, maar recent onderzoek op verzoek van de SGP, heeft aangetoond dat het niet haalbaar is. Er bestaan met name risico’s rondom gelijke behandeling op grond van leeftijd. “Deze juridische risico’s zijn binnen het huidige wettelijke kader niet weg te nemen. Daarom acht het kabinet verdere vervolgstappen op dit moment niet opportuun”, zo laat Klijnsma weten.

Het kabinet wil tevens dat er meer keuzevrijheid komt in aanvullende pensioenen. Hierbij kan gedacht worden aan het afstemmen van de pensioeninleg en/of pensioenuitkering op persoonlijke behoeften, zoals het kopen van een huis of het aflossen van de hypotheekschuld. “Hierbij moet steeds een balans gevonden worden tussen ruimte voor keuzemogelijkheden en collectief risico’s delen”, benadrukt de staatssecretaris.

“Het kabinet vindt de ideeën en inzichten over de inzet van pensioen voor de eigen woning die deze verkenning heeft opgeleverd interessant.” Om deze reden zullen de ideeën door het kabinet wel betrokken worden bij het uitwerken van de hoofdlijnen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Standaard referentiebestek woningbouw

Standaard Referentiebestek Woningbouw is een uitgebreide checklist voor het opstellen van een bestek, inclusief alle bepalingen en voorwaarden met betrekking tot gesubsidieerde woningbouw.