ABN Amro schikt met klanten Euribor-hypotheken

17 februari 2020

Al meermaals procedeerden klanten met een zogenaamde Euribor-hypotheek tegen ABN Amro. Ten onrechte was de renteopslag op deze specifieke lening verhoogd, vonden zij, waardoor ze jarenlang te veel betaalden. Recent werd hun klacht eindelijk serieus genomen.  

Stichtingen spannen rechtszaak aan

Het gaat hier om klanten die tussen 2005 en 2009 bij de grootbank een Euribor-Woonhypotheek hebben afgesloten. Dit is een variabele hypotheeksoort waarbij de rente meebeweegt met de Euribor (rente) die banken elkaar onderling berekenen. In 2009 en 2012 werd de rente-opslag verhoogd op deze hypotheekvorm. Hier waren klanten het niet mee eens, dus verenigden zich in de stichtingen Euribar en Stop de Banken, die een rechtszaak aanspanden.

Een lange rechtsgang

In 2015 leek na een uitspraak van de rechter de zaak voor ABN Amro verloren, maar de grootbank ging in hoger beroep. In 2017 oordeelde ook de Hoge Raad dat de bank teveel renteopslag had berekend. Toch was dit nog niet het einde van de rechtsgang, november vorig jaar werd in het voordeel van de bank besloten dat de beoordeling van het gerechtshof in deze zaak opnieuw moest plaatsvinden.

Een akkoord bereikt

Toch lijkt er na die recente ‘overwinning’ van de ABN Amro een einde te zijn gekomen aan het eindeloze procederen. De grootbank ging in onderhandeling over een schikking met stichting Euribar, die recent leidde tot een akkoord. Er is besloten dat alle klanten met een Euribor-Woonhypotheek 62,5% van de verhoogde renteopslagen van 2009 en 2012 terugkrijgen tot maximaal 1 april 2019 – inclusief de wettelijke rente.

Persoonlijk aanbod

De grootbank heeft aangegeven dat de betrokken klanten in maart een brief krijgen waarin de situatie verder wordt toegelicht. In de tweede helft van dit jaar volgt dan een persoonlijk aanbod, dat is afgestemd op de specifieke situatie van de klant. Daarnaast krijgen personen die zijn aangesloten bij Stichting Euribar ook nog eens hun bijdrage aan de stichting terug van ABN Amro.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Verbouwingsovereenkomst

Je tekent een verbouwingsovereenkomst als de prijs van een aannemer naar je wens is. In deze overeenkomst worden de verbouwing, inclusief een planning van de werkzaamheden en een specificatie van …