Aantal nieuwbouwwoningen stijgt niet meer, maar daalt

28 januari 2021

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat er in 2020 veel minder nieuwbouw werd opgeleverd dan het jaar ervoor. Er werden 69.322 huizen gebouwd en aan kopers overgedragen, tegenover 71.500 in 2019.

Voor het eerst sinds 2015 is er geen sprake van een stijging van het aantal nieuwbouwhuizen, maar wordt de trend doorbroken. In 2014 werden er nog rond de 45.000 nieuwe woningen gebouwd, sindsdien nam dat cijfer alleen maar verder toe. Waar heeft deze daling mee te maken?

Stikstof en PFAS?

Het kan, zo geven experts bij het CBS aan, te maken hebben met de stikstof- en PFAS-problematiek. Maar wellicht waren er ook gewoon minder bouwplannen. Een heel duidelijke verklaring voor de daling is er nog niet. In 2019 kampte onder andere de woningbouwsector met de regelgeving rondom de uitstoot van stikstof en PFAS. Voor een korte periode lag de vergunningverlening stil voor nieuwbouwprojecten.

Daling blijft beperkt

Toch is het wat te vroeg om daar de daling aan te wijten. Het duurt meestal namelijk zo’n twee jaar tot een nieuwbouwwoning (van vergunning tot oplevering) gerealiseerd is, dus zouden de gevolgen daarvan pas dit jaar merkbaar zijn. Uiteindelijk valt de daling nog wel mee, het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen ligt nog altijd hoger dan in de negen jaar voor 2019.

Nieuwbouwprovincies

Zuid-Holland ging afgelopen jaar aan kop, wat (absoluut) aantal nieuwbouwwoningen betreft: daar zijn er ruim 15.000 gebouwd. Ook in Noord-Holland en Noord-Brabant werd hard ontwikkeld: ruim 10.000 woningen kwamen er per provincie bij. Relatief gezien werden er juist in Flevoland de meeste nieuwbouwhuizen gerealiseerd.

Omgebouwde kantoorpanden

De daling van het aantal nieuwbouwwoningen gaat in tegen de harde doelstelling die het kabinet een aantal jaar geleden stelde, van jaarlijks minimaal 75.000 nieuwe woningen. Toch wel bijna, want het kabinet rekent ook woningen die voortkomen uit het ombouwen van kantoren en bestaande panden tot nieuwbouw. Dat waren er ook nog eens 5.243, dus dan kom je nét onder de 75.000 uit, op 74.565.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst waarin de zogenoemde vermogensrechtelijke verhoudingen tussen twee of meer mensen die samenwonen worden vastgelegd. Bent je niet getrouwd en wil je een huis kopen? …