Aantal hypotheken met NHG stijgt

15 juli 2015

HOUTEN – Gedurende het afgelopen halfjaar is het aantal hypotheken dat afgesloten wordt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met 18% gestegen. Dit maakte Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bekend nu ook de cijfers van het tweede kwartaal compleet zijn. 

Gedurende het eerste halfjaar van 2015 werden er 62.800 nieuwe NHG hypotheken afgesloten, tegenover 53.100 in het eerste halfjaar van 2014. Het hoge aantal van dit jaar is voornamelijk een gevolg van het aantrekken van de hypotheekmarkt. 

Het aantal huiseigenaren dat dit jaar al een beroep deed op de NHG staat op 2.398. Vorig jaar lag dit aantal op 2.260. Gemiddeld werd er toen ruim €38.000 uitgekeerd. NHG is een verzekering voor zowel huiseigenaren als banken tegen het restschuldrisico dat kan ontstaan bij gedwongen verkoop van een woning als gevolg van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De afgelopen jaren is het aantal gedwongen verkopen in Nederland meer dan verdrievoudigd.

Sings juli 2015 geldt €245.000 als maximum voor een hypotheekbedrag dat in aanmerking kom voor NHG. In 2014 lag de bovengrens voor NHG nog op €265.000. In de periode tussen juli 2009 en juli 2014 was de NHG-grens verhoogd om de woningmarkt een impuls te geven. 

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Depotrente

De depotrente is de rente die wordt betaald of ontvangen, wanneer je geld in depot staat.