Aanspraken NHG volledig voor rekening van de Staat

20 november 2008

HOUTEN – De Staat moet garant staan voor toekomstige aanspraken op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Gemeenten ontdoen zich hierdoor van de risico’s die zij nu nog (mede)dragen en kan er rust ontstaan rond het waarborgfonds voor hypotheken tot 265.000 euro.

Dit staat in een advies dat vandaag naar de kamer wordt gestuurd, gericht aan minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie. Het advies is extra gewaagd, nu een Kamermeerderheid voor verhoging van de NHG is. Verhoging tot 350.000 euro van de NHG wordt nu nog tegengehouden door de gemeenten. Maatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis voor de reële economie te verzachten, waarbij de woningmarkt hoog op de agenda staat, worden eerdaags door het kabinet besproken.

Door de overheveling van risico’s van de NHG wordt er een eind gemaakt aan de vastgelopen situatie tussen het Rijk en de gemeenten. Door de lagere overheden wordt er al jaren op aangedrongen om de risicopremie voor huizenbezitters te verhogen. Gemeenten lopen grote risico’s wanneer huizenbezitters met NHG massaal een beroep doen op het waarborgfonds, volgens een directielid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De PVDA vindt het een logische stap als de risico’s bij de staat komen te liggen. Er is zelfs haast bij. Als de grens van de NHG opgetrokken wordt, moeten er ook snel concrete afspraken worden gemaakt. Tevens moet er op worden toegezien dat banken verantwoorde hypotheken verstrekken. Wanneer banken zich niet aan de richtlijnen houden voor een maximale lening, moeten zij een hogere risicopremie betalen. Twijfels over het advies zijn er nog bij CDA-Kamerlid van Bochove, die zich afvraagt of het wel verstandig is gemeenten er helemaal tussenuit te halen.

Bron: fd.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Contractuele aansprakelijkheid

Op grond van de aannemingsovereenkomst is de aannemer contractueel aansprakelijk. In de model koop-/aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld voor welke termijn de aannemer na oplevering van het pand aansprakelijk is voor …