24.000 handtekeningen hypotheekrenteactie

10 maart 2011

HOUTEN – De petitie ‘stop te hoge hypotheekrentes’die de Consumentenbond vorige maand opende, heeft inmiddels 24.000 handtekeningen opgeleverd. Volgens de bond rekenen bank structureel 1% hypotheekrente te veel aan klaten, iets wat de bond graag zo snel mogelijk ziet veranderen.  

Met de handtekeningen stapt de bond dan ook naar banken om te eisen dat deze de hypotheekrentes zullen verlagen. Wanneer de banken hier geen gehoor aan zullen geven, komen er vervolgacties. Wat deze vervolgacties zullen inhouden liet de bond niet weten.

Bron: Consumentenbond.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Authentieke akte

Een authentieke akte is een akte die door een openbaar ambtenaar is opgesteld en gewaarmerkt. Voorbeelden van authentieke akten zijn onder meer: de hypotheekakte, splitsingsakte, het testament en de transportakte.