2018: Daling aantal hypotheekaanvragen?

22 januari 2019

Het Hypotheken Data Netwerk registreert de aanvragen van hypotheekoffertes, en heeft in deze rol een jaaroverzicht gemaakt van 2018. Zijn er grote verschillen vergeleken met het jaar ervoor? In ieder geval is het aantal hypotheekaanvragen, 388.723 om precies te zijn, met 4% gestegen.

Veel oversluitingen

Terwijl de aanvragen met maar liefst 4% zijn gestegen, zijn er juist 3,1% minder hypotheekaanvragen voor het kopen van een woning geregistreerd. Hoe is dit mogelijk? Een groot deel van de aanvragen waren oversluitingen, mensen die hun lening opnieuw hebben afgesloten tegen betere voorwaarden. Er waren vorig jaar zelfs 30% meer oversluiters dan in 2017.

Stijging huizenprijzen

Als we de oversluitingen buiten beschouwing laten, is de hypotheekmarkt wat ingezakt. Er werden, zoals beschreven, 3,1% minder hypotheken afgesloten om een huis mee te kopen. Dit heeft veel te maken met de stijging van de gemiddelde huizenprijs, die nam namelijk met 8,5% toe naar €336.698,-. Hiermee werd het voor starters steeds onmogelijker om een eerste woning te kunnen financieren, zodat het aandeel starters op de hypotheekmarkt terugliep met 9,4%.

Meer doorstromers

Hoewel er dus steeds minder starters te vinden zijn op de woningmarkt, neemt het aantal doorstromers juist toe, met 3,6% afgelopen jaar. Een behoorlijk deel van deze groep is 60 jaar of ouder, deze senioren kiezen natuurlijk vaak voor een kleinere woning (met de nodige voorzieningen) en zijn meer dan andere groepen bereid om hun woonplaats te verlaten. Ze nemen daarnaast gemiddeld zo’n 50% overwaarde mee vanuit hun huidige woning.

Energiebesparende maatregelen

Een opvallende ontwikkeling tot slot is dat bij steeds meer hypotheekaanvragen het energielabel van de aangekochte woning wordt meegestuurd. Zo’n energielabel kan immers zorgen voor extra rentevoordeel (bij een energiezuinige woning)  of wellicht zelfs extra financieringsmogelijkheden als kopers van plan zijn te investeren in energiebesparende maatregelen. In 2018 was er bij 3,7% van de hypotheekaanvragen sprake van extra financiering voor vergroening, wat meer dan het dubbele is als in 2017.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Verlengingsvoorstel

Je ontvangt minimaal een maand voor het eindigen van de rentevastperiode een verlengingsvoorstel van je hypotheekverstrekker. Hierin staan de rentepercentages van de diverse rentevastperiodes.