2011: Hoogste aantal NHG-verstrekkingen ooit

10 januari 2012

HOUTEN – 2011 was, sinds de introductie van NHG in 1995, het jaar met het hoogste aantal garanties in één jaar. In totaal hebben ruim 136.500 huishoudens een hypothecaire lening afgesloten met NHG.

98.000 van deze garanties betroffen de aankoop van een woning. Dit is ondanks een afname van het aantal woningverkopen ongeveer evenveel als in 2010, toen dit aantal 99.000 betrof. Daarnaast hebben zo’n 33.000 huishouden een lening met NHG afgesloten voor het verbouwen van hun woning. Dit is 37% meer dan in 2010, toen 24.000 huishoudens dit deden. Deze toename concentreerde zich in de eerste helft van 2011 en lijkt dan ook sterk samen te hangen met de tijdelijke verlaging van de BTW op woningverbetering, welke tot 1 juli 2011 van kracht was.

In 2011 hebben in totaal ongeveer 2.000 huishoudens een beroep gedaan op NHG, vanwege een gedwongen verkoop met verlies waarvan echtscheiding en werkloosheid de belangrijkste oorzaken zijn. Dit is ongeveer anderhalf keer zo veel als in 2010, toen dit slechts voor 1.331 huishoudens aan de orde was. Toename van het aantal huishoudens dat beroep doet op NHG is grotendeels een gevolg van de dalende huizenprijzen. Hierdoor wordt immers de kans verhoogd dat men bij verkoop van de woning een lagere opbrengst heeft dan het resterende hypotheekbedrag. Daarnaast is er voor een deel sprake van volume-effect, aangezien er meer leningen met NHG verstrekt zijn viel te verwachten dat er ook meer aanspraken gedaan zouden worden.  

Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie liet weten dat het hem, gezien de omvang van de kredietcrisis, erg meevalt hoeveel aanspraken er momenteel op NHG gedaan worden.

Het NHG-waarborgfonds, waaruit de verliesdeclaraties worden betaald, is in 2011 met €87 miljoen toegenomen naar €730 miljoen in totaal. Hiermee zijn de verliezen over 2011 ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten uit nieuwe garanties. Ondanks toename van het aantal aanspraken is het weerstandsvermogen van het NHG-waarborgfonds het afgelopen jaar verder versterkt.

Voor 2012 verwacht men een verdere toename van het aantal aanspraken. Ook verwacht men minder nieuwe garanties, onder meer vanwege de aangekondigde verlaging van de NHG-kostengrens van €350.000 naar het oorspronkelijke niveau van €320.000 per 1 juli 2012. Echter wordt toch ook voor 2012 een positief resultaat verwacht, daar de premie voor nieuwe garanties per 1 januari 2012 van 0,55% naar 0,70%.

Bron: Fintool

 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Recht van hypotheek

Het recht van hypotheek is een zakelijk recht op andermans registergoed, bedoeld om een vordering bij voorrang op de opbrengst van dat registergoed te verhalen. Het recht van hypotheek geeft …