Klik hier om WhatsApp te openen

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en wat zijn de voorwaarden?

Bevordering van het eigen woningbezit is altijd één van de speerpunten van het overheidsbeleid geweest. Eén van de hulpmiddelen om dit doel te bereiken is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dankzij deze garantie kunt u profiteren van een aanzienlijke korting op de hypotheekrente. Deze korting kan oplopen tot 0,5% per jaar. NHG is mogelijk bij de aankoop en/of de verbetering van uw woning.

Wat houdt NHG precies in?

De Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Mocht je op een gegeven moment niet meer aan uw verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld als uw inkomen vermindert door werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan zal de woning moeten worden verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen zal het Waarborgfonds het verschil betalen aan de geldverstrekker. U heeft dan een schuld bij het Waarborgfonds.

Wat zijn voor u de voordelen

Het belangrijkste voordeel is de rentekorting die geldverstrekkers geven bij een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie. Deze korting kan oplopen tot 0,5% per jaar! Dit scheelt je al snel enkele honderden euro’s per jaar. Daarnaast biedt de NHG voor u de garantie dat u een lening afsluit die budgettair verantwoord is. De normen voor de NHG zijn in samenspraak met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) opgesteld. Tenslotte zal het Waarborgfonds u de restantschuld kwijtschelden, wanneer u naar hun oordeel geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop.

Voorwaarden NHG

Om voor de NHG in aanmerking te komen zijn er wel enkele voorwaarden. Het maximale aankoopbedrag van de woning, inclusief eventuele verbouwingskosten, is € 325.000,-.

Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar je financiële situatie en je verplichtingen om te bepalen welk bedrag je verantwoord kan lenen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel ons op 030 – 237 44 88.