Zijn de taxateurs gecertificeerd en branche aangesloten?

Ja, alle 535 aangesloten taxateurs uit ons netwerk zijn aangesloten bij een brancheorganisatie (NVM, LMV, RVT of VBO) en gecertificeerd volgens de normen gesteld door de Stichting Vastgoed Cert of SCVM.

Bekijk één van de andere veelgestelde vragen!

Over hypotheken

Onverdeelde eigendom

Tot aan het moment van een boedelscheiding is er sprake van onverdeelde eigendom. Daarna worden de bezittingen en schulden die gemeenschappelijk eigendom waren verdeeld. De boedelscheiding kan vastgelegd worden in …