Wordt het taxatierapport altijd geaccepteerd?

Alle in Nederland opererende geldverstrekkers accepteren de taxatierapporten van de taxateurs uit ons netwerk. Ook in het geval dat een taxatierapport nodig is voor een financiering met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voldoen de rapporten aan deze normen. Wij geven dan ook een 100% garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd door alle geldverstrekkers in Nederland.

Bekijk één van de andere veelgestelde vragen!

Over hypotheken

Voorlopige teruggave

Je kunt de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggave als je verwacht dat de verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de op het loon ingehouden loonbelasting. De teveel ingehouden belasting …