Komen er nog extra kosten bovenop het vaste tarief?

Wanneer er extra bodeminformatie aangevraagd dient te worden bij de plaatselijke gemeente, dan kunnen er extra kosten bovenop het vaste tarief komen. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten per gemeente verschillen. Natuurlijk worden de extra kosten altijd eerst met de klant overlegd, echter is deze informatie altijd wel verplicht voor de goedkeuring van het rapport.

Naast bovenstaande uitzondering betaalt u, in tegenstelling tot veel andere taxateurs, één vast all-in bedrag. Dit vaste bedrag geldt voor huizen tot een waarde van maar liefst één miljoen euro.

Bekijk één van de andere veelgestelde vragen!

Over hypotheken

Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting is een gemeentelijke heffing. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de waarde van de woning en van de gemeente waarin je woont. Deze belasting is lager …