Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek: verstandig en vaak verplicht

Een overlijdensrisicoverzekering is vaak verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Om hun risico te verkleinen eisen banken dat het gedeelte boven de executiewaarde wordt afgedekt met een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Bij een hypotheek met NHG is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een marktwaarde van boven de 80 procent. Bij een hypotheek zonder NHG hanteren geldverstrekkers andere eisen, zoals 50 of 60 procent. Een overlijdensrisicoverzekering is vaak verplicht en zeker ook verstandig. Een ORV kan voorkomen dat een nabestaande in de financiële problemen komt na het overlijden van zijn of haar partner.

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een grote som geld uitkeert aan nabestaanden wanneer de verzekerde (voor een bepaalde datum) overlijdt. Met het uitgekeerde bedrag kan de hypotheek worden afgelost en daardoor blijven nabestaanden niet achter met een grote schuld. Ook kan in veel gevallen de achterblijvende partner in de woning blijven wonen doordat de hypotheek (deels) is afgelost en de woonlasten daardoor lager zijn.

Voorwaarden hypotheek

Of een overlijdensrisicoverzekering verplicht is en welk bedrag afgedekt moet worden, verschilt per bank. Informeer daarom naar de voorwaarden van uw hypotheek. Niet in alle gevallen is een overlijdensrisicoverzekering verplicht, maar vaak wel verstandig. U kunt ervoor hetzelfde bedrag als de lening te verzekeren, maar daardoor betaalt u ook veel premie. Ook kan in veel gevallen een deel van de lening worden verzekerd en dat zorgt voor een lagere premie. Voor een hypotheek met NHG gelden andere voorwaarden. Zie hieronder.

Hypotheek met NHG

Bij een hypotheek met NHG moet het gedeelte boven de 80 procent marktwaarde verplicht afgedekt worden met een overlijdensrisicoverzekering. Voorbeeld: u koopt een huis van 200.000 euro. U bent dan verplicht om 40.000 euro af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering (240.000 x 20 procent = 40.000 euro). In veel gevallen is het verstandiger een groter percentage dan die 20 procent te verzekeren. Met slechts 20 procent afgedekt blijft er na het overlijden, zeker aan het begin van de looptijd van de hypotheek, nog een grote lening over. Hypotheekadviseurs adviseren daarom 50 procent of zelfs 100 procent van het hypotheekbedrag te verzekeren. Zodat een nabestaande na het overlijden van zijn of haar partner niet in de financiële problemen komt.

Premie overlijdensrisicoverzekering

De premie van een overlijdensrisicoverzekering hangt af van het te verzekeren bedrag, uw leeftijd, gezondheid en levensstijl. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie. Veel verzekeraars hanteren bovendien een maximumleeftijd tussen de 60 en 70 jaar voor het afsluiten van deze verzekering. Bij het afsluiten van de verzekering moet u een gezondheidsverklaring invullen en in enkele gevallen een medische keuring laten uitvoeren. Verder betalen rokers vaak een hogere premie dan niet-rokers en diverse verzekeraars geven korting aan verzekerden die bijvoorbeeld een gezonde verhouding lengte-gewicht (BMI) hebben. De premies verschillen per verzekeraar een goede vergelijking maken loont daarom.

Overlijdensrisicoverzekering: de varianten

Een overlijdensrisico is er in diverse varianten. U kunt kiezen voor een verzekering met een gelijkblijvend bedrag. Deze verzekering keert in één keer een vast bedrag uit. Dit bedrag is zowel aan het begin van de looptijd als aan het einde gelijk. Er zijn ook dalende overlijdensrisicoverzekeringen, die worden vaak afgesloten bij een hypotheek waarop wordt afgelost, zoals een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Daarbij wordt daalt het uit te keren bedrag evenredig of annuïtair.

Over hypotheken

Wettelijk erfdeel

Via de wet zijn bepaalde personen aangewezen als erfgenaam , zij hebben recht op een wettelijk erfdeel. Voorbeelden hiervan zijn de echtgeno(o)t(e) en kinderen. Kinderen hebben recht op een wettelijk …