Adverteren

De website hypotheekrente.nl is een van de grootste hypotheeksites van Nederland. Hypotheekrente.nl bereikt jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers met in totaal ruim 20 miljoen pageviews.

Wij bieden u de mogelijkheid om te adverteren op hypotheekrente.nl. Door haar uitstekende bereik is hypotheekrente.nl een doeltreffende omgeving voor uw reclameboodschap. Er zijn mogelijkheden voor diverse formaten banners.

Daarnaast brengen wij wekelijks een nieuwsbrief uit, die wordt bezorgd aan ruim 50.000 abonnees. Ook hier zijn er mogelijkheden om te adverteren en uw doelgroep op een effectieve manier te bereiken.

Klik hier om contact op te nemen met een van onze medewerkers voor meer informatie of bel 030 – 63 55 088!

Over hypotheken

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en …