Handige Sites

Hypotheekrente.nl werkt samen met Erkend Hypotheekadviseurs

Hypotheekrente.nl beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten

Hypotheekrente.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening - KiFiD

Hypotheekrente.nl werkt samen met de stichting Nationale Hypotheek Garantie

Handige links
Bel mij terug
Breadcrums Startpagina » Hypotheekinfo » Hypotheekvragen » Vraag van de maand augustus: "Wanneer moet je overdrachtsbelasting betalen?"

Vraag van de maand augustus: "Wanneer moet je overdrachtsbelasting betalen?"

Wanneer een bestaande woning van eigenaar wisselt, dient er belasting betaald te worden over de koopsom: de overdrachtsbelasting. Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt is dit niet van toepassing en wordt er BTW geheven in plaats van overdrachtsbelasting.

In de wet zijn enkele vrijstellingen opgenomen met betrekking tot overdrachtsbelasting. In deze gevallen hoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen. Een belangrijke vrijstelling is die wanneer twee mensen die samenwonen uit elkaar gaan. Vaak behoudt één van beide de woning. Wanneer het huis eerst van beiden was, met een verhouding van tenminste tussen de 40% en 60% of nog rechter verdeeld, dan mag één van de woning kopen, zonder dat hiervoor overdrachtsbelasting verschuldigd is.Deze regeling geldt voor zowel getrouwde als ongetrouwde partners die samenwonen.
 
Daarnaast zijn er nog andere vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld bij een formele schenking, aankoop van een monument of landgoed of erfenis.

Wanneer een woning binnen 6 maanden opnieuw wordt verkocht aan een ander, hoeft niet over de gehele waarde opnieuw overdrachtsbelasting betaald te worden. Het bedrag waarover belasting wordt geheven wordt dan verminderd met het bedrag waarover belasting verschuldigd was bij de eerste koop. De eerste koper kan eventueel met de tweede koper afspreken dat deze belasting betaald over het totale bedrag, dan betaalt de eerste koper in principe niets.

Overdrachtsbelasting bedraagt in Nederland 6%, sinds 15 juni tijdelijk 2%, van de koopsom. In de meeste Europese landen zijn de overdrachtskosten lager dan bij ons, het gemiddelde ligt zo rond de 4%. Bovendien zijn er een aantal landen die geen overdrachtsbelasting heffen voor degene die voor de eerste keer een woning koopt. Andere landen hanteren een antispeculatiebeding.

De overdrachtsbelasting die vaak in de duizenden euro's loopt is overigens niet fiscaal aftrekbaar. De overdrachtsbelasting mag wel meegefinancierd worden bij de aankoop van een woning en de rente over dit geleende bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Geplaatst op 13 augustus 2009

Geef reactie

In deze crisis situatie zou het wenselijk zijn dat de overdrachts belasting
tijdelijk naar 3% gebracht zou moeten worden.

Quote dit bericht   Geplaatst op 21 november 2009 door: Roel

De overdrachtsbelasting is een staaltje mislukte belastingwetgeving; het is beter om hem af te schaffen en de misgelopen opbrengsten via de inkomstenbelasting te innen. De overdrachtsbelasting vormt een problematische verstoring van de woningmarkt. Ik ken niemand die zijn huis wil verkopen voordat de waarde zich zo heeft ontwikkeld dat hij er de aankoopsom plús belasting weer uit kan halen. Dat zorgt voor vertraagde doorstroming en een sterk prijsopdrijvend effect van 6% per verkoop. Met alle problemen van dien - zogenaamd te weinig aanbod van starterswoningen, maar als die er eenmaal zijn, blijken ze na één of twee keer doorverkopen (als dat al vlot gebeurt) alweer te duur voor de beoogde starters. Het is bovendien - maar dat is een meer theoretisch uitgangspunt - eerlijker om algemene middelen van de overheid uit algemene belastingen (al dan niet met progressieve tarieven) te halen.

Quote dit bericht   Geplaatst op 24 maart 2010 door: Claes

Twee mensen die samenwonen gaan uit elkaar, gehuwd of samenlevingcontract. Huis wordt eigenaar van een van hen. Dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Vraag: als het stel na bijvoorbeeld een jaar toch besluit om weer samen te gaan wonen en weer gezamelijk eigenaar van de woning willen worden, dus woning wordt via notariële acte weer gezamelijk bezit. Is er bij deze overdracht dan wèl of géén overdrachtsbelasting verschuldigd.

Quote dit bericht   Geplaatst op 29 oktober 2010 door: duc

De overheid is toch compleet gestoord geworden. Overdrachtsbelasting van 6%?!? We hebben het hier over iemands inkomen waar al belasting over geheven is. Vervolgens moet er geleend gaan worden om nogmaals een flinke som belasting te betalen. Ze slagen er in NL in een euro 6, 7 of zelfs 8 keer te belasten.

Quote dit bericht   Geplaatst op 26 april 2011 door: N. Wijnschenk

klopt

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: willem

Roel heb je toch nog gelijk gekregen.
Na anderhalfjaar gaat de 6% belasting naar 3%
Althans als we het journaal geloven mogen.
Het is een begin!

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: Seine

na anderhalf jaar crisis wel te verstaan :)

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: seine

Wij hebben net een huis gekocht, maar nog geen akte van levering getekend. Weet iemand wanneer de overdrachtsbelasting wordt vastgesteld?

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: H

Zou graag bovenstaande vraag ook beantwword zien

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: B

Voor zover mij bekend op het moment van overdracht (whats in a name), dus op het moment van passeren bij de notaris. Helaas (of gelukkig ;-) ben ik geen belastingdeskundige dus als iemand met verstand van zaken dit zou kunnen bevestigen, graag!

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: R

Tja, met die vraag zitten wij dus ook! Ook net een huis gekocht en de overdracht is 1 augustus aanstaande. Als ik logisch nadenk is pas bij wisseling van eigenaren de betaling van overdrachtsbelasting aan de orde, dus niet de datum van tekenen van koopcontract!

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: MvB

Volgens de site van de belastingdienst is overdrachtsbelasting verschuldigd op het momnet dat je juridisch of economisch eigenaar van een onroerende zaak wordt. Dit gebeurd door levering van de onroerende zaak bij akte door de notaris.
Dit zou dus betekenen dat alle zaken waarvoor voor 27 juni 2011 een koopakte is opgesteld en die geleverd worden (lees waarvan de notariële leveringsakte passeert) na 26 juni 2011 tegen het alsdan geldende tarief van 2% overdrachtbelasting afgerekend worden. (let wel: ik begrijp dat het voorstel om het tarief tijdelijk naar 2% te verlagen morgen nog door de kamer goedgekeurd moet worden. Het kan dus nog een dooie mus worden).
Het exacte moment waarop de overdrachtsbelasting verschuldigd is, is te vinden in de wettekst overdrachtsbelasting.

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: Ed

Hier nog een lotgenoot met een overdracht op 1 augustus. De vrienden van de belanstingdienst hebben er het volgende over te zeggen: http://www.belastingdienst.nl/variabel/overdrachtsbelasting/overdrachtsbelasting-12.html#P95_8013. Het lijkt er dus op dat de overdrachtsbelasting na overdracht wordt overgedragen :D

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: G

Niets dooie mus!! Dit moet gewoon doorgaan.
Inderdaad, op de site van de BD staat idd als je juridisch eigenaar wordt, dus bij het passeren. Het lijkt mij dat het niet uitmaakt wanneer je het koopcontract hebt getekend, zolang het vastgoed nog maar niet geleverd (betaald) is. Ook wij hebben al getekend en passeren op 1aug. Lang tegen (met name) de overdrachtbelasting aangehikt, maar door omstandigheden toch maar besloten door de zure appel heen te bijten. Dit besluit komt dus als geroepen en voorkomt voor ons eventuele problemen in de toekomst. Donner, bedankt!

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: R

Nog even een quote van de staatssecretaris: "Wanneer de juridische eigendom van een onroerende zaak wordt overgedragen geschiedt de levering van die zaak altijd door middel van een notariële akte (de zogenoemde transportakte). De aangifte overdrachtsbelasting geschiedt dan door middel van een voetverklaring op de akte van levering. De notaris maakt voor de koper een nota van afrekening op. Op deze nota worden alle kosten ter zake van de aankoop, zoals de koopsom, de door de koper verschuldigde overdrachtsbelasting en overige kosten vermeld. De nota van afrekening wordt voorafgaand aan de levering van de onroerende zaak aan de koper toegezonden, zodat deze ten tijde van de levering bekend is met het bedrag van de overdrachtsbelasting dat door de notaris zal worden voldaan op aangifte. De verschuldigde overdrachtsbelasting is aldus goed herkenbaar voor de particulier. Bovendien is de notaris bij uitstek deskundig op het gebied van de overdrachtsbelasting."

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: R

Quote:

Wij hebben net een huis gekocht, maar nog geen akte van levering getekend. Weet iemand wanneer de overdrachtsbelasting wordt vastgesteld?

Quote dit bericht   Geplaatst op 30 juni 2011 door: jh

Vandaag 1 juli vind bij de notaris de overdracht van ons gekochte huis plaats.
Hoe zit dat nu met de overdrachtsbelasting? 2 of 6 %?

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: Petra

Quote:

Vandaag 1 juli vind bij de notaris de overdracht van ons gekochte huis plaats.
Hoe zit dat nu met de overdrachtsbelasting? 2 of 6 %?Hier precies hetzelfde! Maar wat ik begrijp word het dus 2%
Omdat het met terugwerkende kracht gebeurd.. Nou ja ik wacht t even
af.

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: Berry

Wij hebben straks om 10.30 de overdracht bij de notaris. Kunnen we de notaris eral op aanspreken? We hebben al een proforma afrekening gehad. Moet hij die nu nog bijstellen zodat we later het verschil tussen 6 en 2 % alsnog krijgen uitbetaald?

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: karin

Volgens mij zitten we hier allemaal met dezelfde onzekerheid... Ook al zegt de naam overdrachtsbelasting het al, zekerheid is toch fijn! :-)
Zouden de mensen die de notaris al gesproken hebben hier even willen posten?
(ik zelf heb in februari gekocht en passeer pas 1 augustus)

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: Imke

ook ik zit met dezelfde onzekerheid maar ik denk dat voor de mensen die vandaag overdracht hebben bij de notaris 6% overdrachtsbelasting zullen betalen aangezien pas later vandaag ckerheid zal komen. Kan zijn dat de overdrachtsbelasting 6% blijft, 3%, 2% of 0% zal worden. Het is dus afwachten! Misschien wel een optie voor de mensen die vandaag overdracht hebben dat met terugwerkende kracht na vandaag bij te stellen. Word je hypotheek (getekende offerte), koopcontract etc.. dan niet aangepast hierop?

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: marie

Wij zijn net terug van de notaris. Hebben besloten om de akte vandaag nog niet te tekenen. Volgens de notaris is de kans zéér groot dat het vandaag door de kamer wordt goedgekeurd en dan zou het van toepassing zijn op alle overdrachten die vanaf dan plaats vinden.

Over eventuele terugwerkende kracht durft hij uiteraard niks te zeggen. Mijn advies is dus om nog niet te tekenen. Daarbij blijf je dan in gebreken naar de verkopende partij, maar meer dan 500 euro per week gaat je dit niet kosten. Pas na 8 dagen treed er een boete clausule in werking.

Pff...Hopelijk hebben we snel duidelijkheid! We hebben de klussers al voor deur staan, maar uiteraard hebben we nog geen sleutel! Wordt een spannend dagje zo...

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: Sam

We kunnen ervan uitgaan dat het een feit is?!

De overdrachtsbelasting gaat van zes naar twee procent. Zoals verwacht heeft het kabinet dat besloten. De maatregel geldt voor een jaar, zei minister Donner in een toelichting.

De verlaging moet de stagnerende markt voor woningen uit het slop halen. Donner noemde de maatregel de push voor de huizenmarkt die gewenst is. Het tarief geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni. Daarbij is de datum van overdracht bepalend.

De verlaging wordt deels betaald door een heffing op banken. Die zeiden gisteren al dat ze bang zijn dat een dergelijke heffing de economie schaadt.

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: HJ

WIj hebben vanmorgen wel getekend bij de notaris. Hij was van mening dat als het doorgaat het voor de hele dag zou gelden. Nu dus per 15 juni zoals het lijkt. Scheelt dus een mooi hapje geld. Wij kunnen beginnen met klussen. Maar ik juig niet eerder dan dat we een definitieve herziende afrekening hebben van de notaris

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: karin

Wij hebben vanochtend ook getekend bij de notaris.
in de berichtgeving staat terugwerkende kracht vanaf 15 juni.
Houdt dit nu concreet in dat het verschil tussen de 6% en 2%, in mijn geval rond de 11.000 euro zonder heffing naar ons wordt teruggestort?

Quote dit bericht   Geplaatst op 01 juli 2011 door: Menno

Wij zijn ook zeer blij met deze maatregel!

Onze overdracht is in februari 2012. We hebben 6% OVB meegefinancierd. Wat zal er gebeuren met de 4% die nu "over" is? Is dit vrij ter beschikking, moeten we het in het huis stoppen of zal het ter verlaging van het hypotheekbedrag gebruikt moeten worden?
Is er iemand die hier verstand van heeft?
Alvast bedankt

Quote dit bericht   Geplaatst op 02 juli 2011 door: jumpie

Ik vraag me inderdaad exact hetzelfde af als de 2 posts boven mij.
Wat gebeurd er met die overige 4% bij een al getekende offerte? Wordt dat gestort op je rekening, of kan het bij het bouwdepot getrokken worden? Zou zeer wenselijk zijn in ieder geval!

Iemand een helder antwoord??? Vast bedankt!!

Quote dit bericht   Geplaatst op 02 juli 2011 door: SJ

Ik zit in dezelfde situatie als hierboven beschreven, waarbij het koopcontract is getekend, maar de akte nog moet passeren. Ook ik ben benieuwd wat er met de overgebleven 4% van de hypotheek zal gebeuren.

Het lijkt mij het meest logisch dat dit bedrag aan je uitgekeerd zal worden, maar dat hier geen renteaftrek over mogelijk is (tenzij dit opgevoerd kan worden als bouwdepot).

quote van:
http://www.belastingdienst.nl/particulier/alsueenwoningkoopt/alsueenwoningkoopt-02.html#P29_1749

U hebt uw lening niet helemaal gebruikt voor uw eigen woning.

Quote dit bericht   Geplaatst op 03 juli 2011 door: HuFje

Wij hebben 10 juni ons huis gekocht. Net 4 dagen te vroeg dus. Voor ons is deze maatregel erg zuur. Hoe kunnen wij dit aanpakken? Of bezwaar maken. Want anders hadden wij wel even gewacht.

Quote dit bericht   Geplaatst op 03 juli 2011 door: lisette

Quote:

Wij hebben 10 juni ons huis gekocht. Net 4 dagen te vroeg dus. Voor ons is deze maatregel erg zuur. Hoe kunnen wij dit aanpakken? Of bezwaar maken. Want anders hadden wij wel even gewacht.


Helaas kan je geen bezwaar maken. Denk even na! was deze regel per 10 juni ingegaan dan zijn er vast wel anderen die ook net daarvoor gekocht hebben. Zo blijft et dan doorgaan. Jij hebt in dit geval gewoon pech gehad en anderen heel veel geluk. That's Life!

Quote dit bericht   Geplaatst op 03 juli 2011 door: JL

Quote:

Wij hebben 10 juni ons huis gekocht. Net 4 dagen te vroeg dus. Voor ons is deze maatregel erg zuur. Hoe kunnen wij dit aanpakken? Of bezwaar maken. Want anders hadden wij wel even gewacht.


http://www.ntrs.nl/2011/07/01/verlaging-overdrachtsbelasting/
blijkbaar kan je wel bezwaar maken. zou het dan snel doen :)

Quote dit bericht   Geplaatst op 03 juli 2011 door: JL

Ik heb een vraag eind augustus hebben wij de overdracht van ons eerste koophuis, we willen in eerste instantie gebruik gaan maken van de maandelijkse hypotheekrente aftrek. Is dit mogelijk? Per wanneer moeten/kun je een aanvraag indienen, ik had dit namelijk nu al gedaan maar kreeg als reactie € 0.00 terug. Vervolgens nogmaals door een hypotheekadviseur laten doen en toen was het antwoord weer nul.

Kan het zijn dat dit te maken heeft met het feit dat de belastingdienst nog niet op de hoogte is van de aankoop van de woning? Er staat immers nog niks zwart of wit bij de notaris? Behalve het voorlopige koopcontract..? Wie kan mij dit beantwoorden? We hebben toch ook recht op de hypotheekrente aftrek? Of is dit afhankelijk van andere factoren? Alvast dank. Hartelijke groet,

Quote dit bericht   Geplaatst op 29 juli 2011 door: Marijke

ik heb 20 jaar geleden bij het scheiden het huis van mijn ex gekocht d.m.v. betaling van haar nieuwe huis, schijn dus economisch eigenaar te zijn, maar het huis staat nog steeds op haar naam. Over welke waarde moet ik overdrachtsbelasting betalen als ik het huis nu (zonder betaling dus) op mijn naam wil laten overschrijven?

Quote dit bericht   Geplaatst op 06 mei 2012 door: fiscaal of economisch eigenaar

Naam:

Vul code in: Reactie code  

«Vorige hypotheekvraag     Hypotheekvragen overzicht     Volgende hypotheekvraag »